Det här är CSR – socialt ansvar

Att som företag ta ansvar för sin verksamhet är något som ligger i tiden och så även begreppet CSR, Corporate social responsibility, eller socialt ansvar hos företag.

Ansvarstagande ur flera perspektiv

Corporate social responsibility innebär att ett företag tar ett socialt ansvar och värnar om världen runt omkring oss. Det blir vanligare att företag av olika storlek driver ett företagande där detta ansvarstagande är en del av deras modell för affärerna samt deras visioner.

Det sociala ansvaret kan tas utifrån flera perspektiv. Det handlar både om rättvisa arbetsförhållanden, att värna om miljön samt människors rättigheter. Det handlar även om att använda olika typer av resurser på ett sparsamt sätt.

Sammantaget handlar det alltså om att vara återhållsam med och värna om olika typer av resurser och på det viset ta ett socialt ansvar.

Positiva effekter av CSR

Att vara medveten om det sociala ansvaret som ens företag har kan ha flera fördelar. Att göra CSR till en del av sin verksamhet gör bland annat att man kan synliggöra den eventuella negativa påverkan som verksamheten kan ha på miljön eller något annat för att kunna åtgärda den påverkan.

CSR leder möjligen även till att ens varumärke och företag tas mer på allvar och respekteras av kunderna eftersom företaget visar att de är villiga att ta ett ansvar och inte bara bortser från den påverkan som kan finnas på omvärlden. Med den konkurrens som finns inom näringslivet kan detta då vara positivt för företag, men samtidigt även naturligtvis för miljön och människor i samhället.

Att ta hänsyn till CSR gör också att företag hänger med i vad som händer i sin omvärld och kan hålla sig uppdaterade och utvecklas framåt. Företagen tvingas på grund av CSR att hålla sig uppdaterade för att kunna ta hänsyn till sin omvärld.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *