Det här är värdebaserat ledarskap

Ledarskap i organisationer kan se ut på olika vis beroende på vilken typ av organisation som det handlar om. Ett alternativ som kan skapa känslor av gemenskap och engagemang är ett så kallat värdebaserat ledarskap.

Få hjälp att applicera värdebaserat ledarskap här.

värdebaserat ledarskap

Värdebaserat ledarskap kopplat till företagets värderingar

Det finns många olika typer av organisationer som har olika typ av ledarskap. Det är allt från den traditionella organisationen som är toppstyrd till organisationer där medarbetarna i en större grad förväntas bidra i sådant som för företaget framåt. En typ av ledarskap är alltså ett värdebaserat ledarskap.

Ett värdebaserat ledarskap innebär att man hittar de värden som passar med en organisations eller företags identitet. Arbetet och ledarskapet av medarbetarna, om organisationen är en arbetsplats, sker sedan utifrån dessa grundvärden. Det värdebaserade ledarskapet gör att ledaren blir en förebild genom att han eller hon följer organisationens värden, vilket blir synligt för resterande i organisationen.

Ett värdebaserat ledarskap är något som är tänkt att användas i ett företag över en längre tidsperiod för att det ska få positiva effekter i verksamheten. Ett värdebaserat ledarskap kan med tiden leda till sådant som en gruppkänsla och ett engagemang i arbetet. Det är sådant som kommer utifrån att alla i organisationen arbetar efter samma typ av värderingar och mot samma typ av mål.

Värdebaserat ledarskap med fokus på tillit

Det kan alltså finnas flera fördelar med att satsa på den här typen av ledarskap i en organisation av något slag.

Det är en typ av ledarskap som på många sätt handlar om grupparbete eftersom man strävar efter att arbeta mot gemensamma mål och värderingar. I en organisation som har ett värdebaserat ledarskap blir det därför viktigt med sådant som tro och tillit till värderingarna och det gemensamma arbetet. På det viset handlar ledarskapet inte endast om det ekonomiska slutresultatet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *